شعر شیرین

گاه می اندیشم
تو چرا شعر مرا
شعر شیرین مرا
به بهایی نخریدی !

تو به من خندیدی
و خیال میکردی
شعر شیرینم را
من برای تو نگفتم !

و تو رفتی
و تو رفتی و شبم را
به سیاهی, سردی
صبح کردم !

من هنوز می اندیشم
تو چرا شعر مرا
شعر شیرین مرا
نشنیدی, رفتی !

/ 0 نظر / 15 بازدید