وقتی به تو فکر می کنم،

وقتی به تو فکر می کنم، قلبم لبریز از حرارتی می شود که وصفش برایم مقدور نیست،

وقتی به تو فکر می کنم، سراسر وجودم مملو از احساسی می شود که شنیده ام به آن می گویند

عشق...

دوستت دارم، اما نه همانند کسانی که پرندگان کوچک زیبا را دوست دارند،

چون برای حفظ تو قفسی نخواهم ساخت،

تو را همین گونه آزاد و رها دوست دارم،

تا آنجا که اگر روزی از کنارم پر بکشی، پرهایت را نخواهم بست

و زمان بدرقه ات، به افق می نگرم

تا اشک های دلتنگیم مانع پر کشیدنت نشود

اما...

قلبم در هر طپش خواهد گفت:

همیشه در انتظارت می مانم،ای ستاره انتظارم

/ 0 نظر / 11 بازدید