انتظار هر نگاهم

مثل برگی خشک و تنها, روی شاخه موندم اینجا


میترسم
توی چنگ وحشی باد, برم از خاطر و از یاد
بپوسمهمه ی روزای من, قصه ی بودن من
توی آینه ی دلم

مثل شب سیاه و سرده, مثل ابرا رنگ درده


تو شتاب لحظه ها من, با خودم یکه و تنهام
میدونم

تو سراب این افق تا, سفر نهایت اینجا
میمونمهمه ی روزای من, قصه ی بودن من
توی آینه ی دلم

مثل شب سیاه و سرده, مثل ابرا رنگ درده


مثل یک غروب تنها, که میشینه پشت ابرا
یه سکوت بی پناهمتوی این بیهودگی ها, لحظه ها رو میشمارم
انتظار هر نگاهم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید